onsdag 30 juni 2010

augustisommar på mosebacke

Fatta: Moneybrother den 3:e, Miss li den 9:e och Oskar Linnros den 17:e.

Ahhhh!

Truls får alltså inte komma före den 18 aug! Hör du det nu, unge?!

Inga kommentarer: