lördag 16 februari 2013

Tvåochetthalvt

Daisy: där är en cykel.
Jag: ja. Vilken färg har den?
Daisy: blå. Den är en pojkes.
Jag: hur vet du det?
Daisy: den är blå.